Obecní knihovna Loučka


Aktuality

BEZKONTAKTNÍ BALÍČKOVNA

Obecní knihovna Loučka zahajuje ve středu 25. listopadu 2020 půjčování knih a ostatních dokumentů formou BEZKONTAKTNÍ BALÍČKOVNY.  Služba bude fungovat za dodržení přísných higienických opatření až do obnovení běžného provozu knihovny.

Pravdila bezkontaktního výdeje knih:

1. Zákazník si knihy předem objedná po telefonu knihovny, případně e-mailem a dohodne si přesnou dobu předání svazků.
2. Je možné si objednat maximálně 5 knih.
3. Při převzetí lze knihy také vracet.
4. Vrácené knihy zůstanou 1 týden v karanténě.
5. Knihy budou jednotlivým čtenářům v dohodnutém čase zabalené v plastovém obalu a vyskladněny před hlavní vchod do knihovny. Zde mohou čtenáři zároveň vrátti knihy, které si posléze knihovnice vyzvedne.
6. Výdej a objednávky knih budou fungovat každý den (pondělí - pátek, v době od 8.00 do 15.00 hodin).
7. V případě velkého zájmu o knižní balíčky můýe jejich vyskladnění trvat více než jeden den.
8. Žádáme čtenáře, kteří jsou v karanténě nebo trpí respiračním onemocnněním, aby nevraceli ani neposílali knihy přes třetí osoby.

Zprostředkování knih tímto způsobem bylo povoleno vedením obce Loučka a je zároveň i v souladu s nařízením vlády ČR.


OPATŘENÍ PROVOZU OBECNÍ KNIHOVNY LOUČKA

Obecní knihovna je otevřena od 29. 4. 2020 , souladu s nařízením vlády MK ČR a MZ ČR o ochraně bezpečnosti provozu pro čtenáře i knihovníky v souvislostí s pandemií COVID-19.

1. Do knihovny vstupujte pouze s rouškou, nutné je použít připravenou dezinfekci na ruce
2. Do prostor knihovny je povolen vstup pouze max. 2 osobám v rozestupech 2 m
3. Vrácené knihy budou uloženy v karanténě a následně vydezinfikovány (nebude možné vypůjčit si ihned vrácenou knihu)
4. V knihovně se zdržujte po dobu nezbytně nutnou k výběru knih
5. Do odvolání nebude možné využít pracoviště veřejného internetu
6. Žádáme čtenáře, kteří jsou v karanténě, aby nevraceli ani neposílali knihy přes třetí osoby do knihovny
7. O změnách mimořádného režimu vás budeme včas informovat místním rozhlasem a na webu knihovny.

NOVÁ OBECNÍ KNIHOVNA LOUČKA

Od 1. 9. 2014 jsme v nové budově. Na slavností otevření nového Obecního domu, sálu a knihovny se můžete podívat v naší fotogalerii.

 

 

 

NOVÉ KNIHY

 

Máme pro Vás v knihovně 20 nových knih. Můžete se na ně podívat zde.Knižní soubor je během roku neustále doplňován.

 

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MŠ LOUČKA

Ve středu 2.4. 2014 naši knihovnu navštíví děti z Mateřské školy Loučka.

NOVÝ VÝPÙJČNÍ SOUBOR 

Pro všechny čtenáře a návštěvníky knihovny je připraveno 65 nových knih z jarního vypujčního souboru VS ze zlínské knihovny Fr. Bartoše. Přijďte si vybrat pěknou knihu.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

K letošnímu výročí vyhlašujeme tvořivou soutěž Můj nejoblíbenější knižní hrdina. Více informací zde

 NOVÝ VÝPŮJĆNÍ SYSTÉM

Vážení čtenáři,

Naše knihovna získala v roce 2013 finanční prostředky z dotačního programu VISK 3 vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR. Z této dotace byl pořízen výpůjční program KP WIN SQL, díky kterému je knihovna od letošního června plně automatizována.

Jedná se tedy o elektronické půjčování knih a časopisů, pomocí čárové kódu, který se nachází uvnitř každé knihy a časopisu.

Program také čtenářùm poskytuje informace o knižních titulech v on-line katalogu.

Každý čtenář má možnost, po nahlédnutí do on-line katalogu, ihned zjistit, zda se kniha nachází v místní knihovně nebo je momentálně zapůjčená.

Více informací o programu VISK3 se dozvíte na odkazu zde.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO KNIHOVNÍKA/KNIHOVNICI ROKU 2012

V loňském roce navštívila naši knihovnu hodnotící komise. Vyhlášení výsledkù probíhalo na semináři  "8. setkání starostů obcí a knihovníků v okrese Zlín" ve Zlíně dne 3. 4. 2013.

Komise vybrala naši knihovnu, knihovnici a připadlo krásné 3. místo. Za knihovnu mohu poděkovat všem čtenářùm, zastupitelstvu obce Loučka a občanům, kteří podporují naši knihovnu. 

Více o soutěži najdete na těchto stránkách:

 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Obec Loučka

  VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA

Pijïte s námi spoleènì strávit prázdninové dopoledne.

 

 ROZSVICOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Obec Loučka spolu s kulturní komisií a místní knihovnou zvou všechny děti a dospělé na Rozsvicování vánoèního stromu a lampionový prùvod, dne 1. 12. 2012.

Nìkolik fotek k pøipomenutí krásného veèera.

 

 

 

 

 

E-mail: mkloucka@seznam.cz