Obecní knihovna Loučka


O knihovně

V knize najdeš moudrost, poučení i zábavu, s knihou můžeš prožít i dobrodružnou výpravu. Proto si knihy važ, čti a měj ji stále rád, potom bude kniha tvůj věrný kamarád.

První obecní knihovnu založil správce školy p. Matula v r. 1889 a obsahovala 62 svazků. Další zmínka o knihovně je až v r. 1919, kdy byla zřízena nová obecní knihovna, knihovníkem byl František Švarc. Od r. 1925 přebral knihovnu Josef Petrù a vedl ji až do své smrti v r. 1965. V tomto roce doporučili představitelé obce do vedení knihovny Václava Buriánka. Po několika letech předává p. Buriánek knihovnu Josefu Petrů ml. Ten ji vedl až do r. 2008. Jeho nástupkyní se po zvolení zastupitelstva stala Mgr. Marie Mikulová.

Pùvodní sídlo Obecní knihovny

 Z počátku byla knihovna umístěna v domku č. 44., později na staré radnici (škole), několik let sídlila v prvním patře  mateřské školy. Posléze byla knihovna přestěhována do prostor hasičské zbrojnice do prvního patra. Nyní sídlí obecní knihovna v nových, krásných prostorách Obecního domu.

Obecní knihovna Loučka je od r. 1969 spolu s knihovnami v obcích Lipová, Haluzice, Bohuslavice nad Vláří a Rudimov součástí Knihovnického střediska Městské knihovny Slavičín. Ta slouží uvedeným knihovnám jako nejbližší metodické a poradní centrum. Od r. 2002 vykonává tyto činnosti na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Mìstem Slavičín.

Mezi její hlavní střediskovou náplň patří evidence nových knižních přírùstkù, zaškolování knihovníkù, retrozápisy a revize staršího fondu, jeho průběžná aktualizace aj. Třikrát ročně obdrží každá z knihoven výměnný soubor z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

E-mail: mkloucka@seznam.cz